O Żydach i ich roszczeniach spadkowych i bez-spadkowych narosło już tyle mitów, kłamstw, półprawd i manipulacji, że warto je posegregować i usystematyzować,

a także przyjrzeć się faktom, naszym wyobrażeniom i emocjom.